.

הצטרף ללימוד הזוהר היומי!!!


רוצים להצטרף למהפך? רוצים לשנות את העולם? רוצים לקרב את האנושות למטרתה? הצטרפו אלינו ללימוד זוהר יומי! 


הצטרף עכשיו ותהיה שותף בזיכוי הרבים הגדול ביותר בעולם!

זה יכול להיות הזמן הכי משמעותי שלך ביום!

אשר דואר אלקטרוני *
שם

לומדים יקרים, האתר נועד בראש ובראשונה למענכם, למטרת לימוד ומעקב אחר הלימוד היומי בזוהר הקדוש עם פירוש “הסולם” (מאת הרב המקובל האלוקי אדמו”ר יהודה לייב הלוי אשלג זצוק”ל). באפשרותכם ללמוד בשידור חי (כל יום ב 18:00), או, ללמוד מן השיעורים המוקלטים (שמע או וידאו).

הצטרפו למסלול הזוהר היומי והיו שותפים לבחירתכם-

ללמוד כל יום את הדף היומי בזוהר

ללמוד פעם בשבוע

תומך ברעיון הלימוד ומסייע בפרסומו - באפשרותכם לתרום לזיכוי הרבים והפצת הזוהר

התנדבות וסיוע למערך הלימוד - סייע בתמלולים או כל מיני דרכים שתוכל לתרום למהלך- אפילו לתת לייק!

הקדש את הלימוד למען הגנת עם ישראל חיילי צה"ל ולכל העוסקים במצווה על שמירת עם ישראל

חשיבות לימוד הזוהר הקדוש:

ענו על שאלות נפוצות ודאגות לקוח

אלפיים שנות יסורים ומכאוב עברו על עמינו, אלפיים שנות גלות ברוחניות ובגשמיות, בנ"י נעים ונדים, בעניים

מתנדנדים, בין חושך לאור, בין יאוש לתקוה, נופלים וקמים, בנסיונות מזדככים, בסבל נצרפים, מאוה"ע

נרדפים וראשם מכופפים, עד מתי?

?

שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה – כשמגיע העת למסור דין וחשבון, מן השאלות ימי

שנשאלת הנשמה "צפית לישועה?" )שבת ל"א ע"א(. ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא,

האם פועמת בנו התקוה, שהנה עוד היום נתבשר - משיח בא!? האם חיכינו לישועת הכלל? האם פעלנו לקירוב

הגאולה השלימה?

?

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.